Juridisch up to date Nieuwe regeling voor grensoverschrijdende omzettingen van BV’s en NV’s

Juridisch up to date

Grensoverschrijdende omzettingen komen met enige regelmaat voor. Van een grensoverschrijdende omzetting is sprake wanneer bijvoorbeeld een Nederlandse besloten vennootschap (BV) haar rechtsvorm wijzigt in een buitenlandse rechtsvorm, bijvoorbeeld naar die van de Belgische BV. Op dit moment ontbreekt echter een wettelijke regeling voor grensoverschrijdende omzettingen. Daarin komt naar verwachting verandering, omdat op 58december 2022 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel is ingediend tot implementatie van de zogenoemde Vennootschapsrichtlijn, die onder meer ziet op grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Dit strekt tot het realiseren van een rechtskader voor onder meer grensoverschrijdende omzettingen van BV’s en NV’s. Deze richtlijn dient uiterlijk op 31 januari 2023 geïmplementeerd te zijn. In deze bijdrage wordt verkend op welke wijze een grensoverschrijdende omzetting naar verwachting geregeld wordt. Grensoverschrijdende fusies en splitsingen blijven hier buiten beschouwing.

Bekijk download

Aaron Bouman

Advocaat

AdvocaatNeem contact op