Juridisch up to date Verrekening door de bank vóór en tijdens faillissement: de goede trouwmaatstaf verduidelijkt

Juridisch up to date

Recentelijk heeft de Hoge Raad de goedetrouwmaatstaf uit artikelB54 lidB1 (en artikelB235 lidB1) Faillissementswet (Fw) verduidelijkt. Of sprake is van goede trouw in de zin van artikelB54 Fw is afhankelijk van de wetenschap van de partij omtrent de toestand waarin de latere failliet verkeerde op het moment dat de schuld of de vordering werd overgenomen. Maar gaat het bij deze maatstaf dan om subjectief of juist objectief weten? De vraag of het gaat om de subjectieve wetenschap (oftewel: de partijBwistBdat zijn wederpartij verkeerde in een toestand dat diens faillissement te verwachten was) of de objectieve wetenschap (oftewel: de partijB behoorde te wetenBdat zijn wederpartij in een toestand verkeerde dat diens faillissement te verwachten was) was nog niet eerder door de Hoge Raad beantwoord. Volgens de Hoge Raad gaat het om ‘objectief weten’. In deze bijdrage ga ik nader in op dit arrest en de betekenis ervan voor de praktijk.

Bekijk download

Carolijn Slegers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op