Kosten voor incasso

Kosten

Als u een zaak heeft geleverd of een dienst heeft verricht, dan wilt u daar uiteraard ook voor betaald worden. Meestal gaat dat goed, maar soms ook niet. Soms zal u ook juridische bijstand nodig hebben om tot incasso van uw vordering te komen en dat kost helaas geld.

De kosten van incasso kunnen snel oplopen naarmate de incassoprocedure complexer en bewerkelijker wordt en u op voorhand geen heldere afspraken daarover heeft gemaakt. Voor de wat eenvoudiger incassozaken is het bij Van Iersel Luchtman advocaten mogelijk om op voorhand een goede inschatting te krijgen wat een incassotraject gaat kosten. Ook in wat meer complexe incassozaken is het vaak mogelijk om een bepaalde richting uit te zetten op basis van de stukken die u ons dan toezendt. Op die wijze weet u op voorhand wat u kunt verwachten.

Vergoeding kosten
Als uw debiteur u niet betaalt en u kosten moet maken voor juridische bijstand om tot incasso te komen, dan maakt u in de regel ook aanspraak op vergoeding van (een deel van) die kosten van uw debiteur. Dat geldt ook voor kosten zoals bijvoorbeeld het griffierecht dat u moet betalen om een procedure bij de rechtbank in behandeling te laten nemen of voor een deskundige die moet worden ingeschakeld om de hoogte van uw vordering vast te laten stellen.

De wet geeft een regeling voor zowel de zogenaamde buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Kosten zoals griffierecht worden onder deze regelingen in de regel één op één doorgelegd aan de in het ongelijk gestelde partij. Voor de kosten voor juridische bijstand pakt dat anders uit. De regelingen zijn wat dat betreft gebaseerd op een forfaitair stelsel. Dat houdt in dat hoe meer u van uw debiteur te vorderen heeft, hoe hoger de vergoeding van de (buiten)gerechtelijke kosten kan uitvallen als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld. Uiteraard moeten wel (buiten)gerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Voor de gerechtelijke kosten geldt bovendien dat hoe meer werkzaamheden er zijn verricht, hoe hoger de vergoeding zal uitvallen. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt een vast bedrag dat is gekoppeld aan de omvang van de vordering.

Inschatting van de kosten
Bij de aanvang van een incassotraject valt ook een inschatting van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen vaak goed te maken. Veelal is het echter zo dat de regelingen voor gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten tekortschieten. De daadwerkelijke kosten zijn vaak hoger dan de kosten die u onder deze regeling van uw debiteur vergoed kunt krijgen. De regelingen zijn echter van regelend recht. Dat houdt in dat u bij het aangaan van een overeenkomst met uw (toekomstige) debiteur bijvoorbeeld kan afspreken dat de daadwerkelijke incassokosten/kosten voor rechtsbijstand ten laste van uw debiteur komen als er op onterechte gronden niet wordt betaald. Een dergelijke afspraak kan u veel kosten besparen.

Incassoafspraken
Al met al is het goed om op voorhand heldere incassoafspraken te maken met uw debiteur. Als dat niet is gelukt of u daar twijfels over heeft, informeren wij u graag over de mogelijkheden die Van Iersel Luchtman advocaten heeft om tot incasso te komen van uw vordering. Daarbij informeren wij u op voorhand over de kosten en streven wij er uiteraard naar dat het u meer oplevert, dan dat het u kost!

Uw incasso via VIL

Laat uw incassotraject vlekkeloos lopen en vraag onze specialisten Richard van der Jagt of Niek van Barschot om advies. Zij staan u bij in alle fases van het incassoproces: vanaf het moment van contracteren tot en met het moment waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld en hij u uitkeert wat u tegoed heeft.

Onze advocaten mogen bij ieder gerecht in eerste aanleg en in hoger beroep procederen. Zo nemen wij vorderingen van zowel onder als boven de € 25.000 in behandeling. Zo heeft u één aanspreekpunt voor al uw incasso’s. En omdat wij niet werken met een abonnementsvorm, betaalt u alleen voor de diensten die noodzakelijk zijn om tot incasso te komen.


Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Niek van Barschot

Advocaat

AdvocaatNeem contact op