Nieuwe regelgeving voor vereenvoudiging verduurzaming VvE-gebouwen

Nieuwe regelgeving voor vereenvoudiging

De verduurzaming van VvE-gebouwen loopt achter vergeleken met woningen van particulieren en corporaties. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft op 5 september maatregelen aangekondigd die verduurzaming sneller en makkelijker dienen te maken. Ik zet de belangrijkste even onder elkaar.

  • Eenvoudiger besluiten: Gewone meerderheid en afschaffen opkomsteis (quorum)
    Vanaf medio 2026 geldt voor VvE’s dat een meerderheid van 50% +1 van de stemmen voldoende is voor het nemen van een besluit over verduurzamingsmaatregelen. In diezelfde wetgeving wordt vastgelegd dat er voor een besluit over verduurzaming geen opkomsteis (quorum) meer is vereist. VvE’s hanteren nu vaak deze opkomsteis en een verhoogde meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen.

  • Verbetering subsidies en lening
    De subsidie voor VvE’s (SVVE) wordt per 1 januari 2024 uitgebreid. Zo worden voor monumenten de minimale isolatiewaarden verlaagd, zodat deze beter aansluiten op de aard van het gebouw. En naast subsidie voor procesbegeleiding kan een VvE ook subsidie aanvragen voor verschillende onderzoeken die nodig zijn voor het besluit voor het verduurzamen van het gebouw. Bijvoorbeeld een asbestonderzoek of flora- en faunaonderzoek. Om te zorgen dat er genoeg procesbegeleiders zijn, wordt gewerkt aan het opzetten van een opleiding. Ook kunnen VvE’s naast de SVVE vaak nog subsidie(s) aanvragen bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie die de gemeente verleent voor het isoleren van een woning via de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Een VvE kan dus meerdere subsidies ‘stapelen’. Naast de subsidies is ook de mogelijkheid voor het lenen van geld verbeterd. Vanaf 26 april jl. is de rente van de VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds met 1,5% verlaagd.

Daarnaast wordt ook voorzien in hulp en ondersteuning bij verduurzaming voor VvE’s. Hiervoor is in het klimaatpakket van april dit jaar 25 miljoen euro gereserveerd. In de loop van september 2023 wordt het voor steeds meer VvE-bestuurders en appartementseigenaren mogelijk om via de Duurzame Huizen Route ervaringen te delen over het verduurzamen van het gebouw. Er komt verder een website en loket voor appartementseigenaren. In dit najaar komt er een verbeterde VvE-pagina op verbeterjehuis.nl. In 2024 start een landelijk VvE-verduurzamingsloket. Appartementseigenaren en VvE-bestuurders kunnen hier gemakkelijk toegang krijgen tot informatie, deskundig advies en cursussen wanneer dit niet lokaal aangeboden wordt. Ook gemeenten kunnen vanaf 2024 voor vragen over de verduurzamingsaanpak terecht bij een landelijk VvE-verduurzamingsloket.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2023/09/05/vve-versnellingsagenda-verduurzaming

 

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Rob van Seumeren

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op