Omzet webshop toch weer niet meegerekend?

Omzet webshop

Nog geen week geleden schreef ik over de tussenuitspraak van de rechtbank Rotterdam waarin werd bepaald dat bij de vaststelling van de huurkorting op de huur van een bedrijfspand ook de omzet van een webshop van hetzelfde concern (die niet gevestigd was in het gehuurde) moest worden meegenomen. Nog geen week later heeft de rechtbank Rotterdam zich opnieuw in een tussenuitspraak over dezelfde materie uitgelaten.

Formule huurprijsvermindering
In deze procedure ging het eveneens om een huurder die wegens corona huurkorting vorderde. Allereerst oordeelt de rechtbank dat onder ‘omzet’ wat betreft de formule om de huurprijsvermindering te kunnen berekenen niet alleen moet worden verstaan ‘het bedrag aan verkochte goederen’, maar ook de steun die de huurder van de overheid heeft ontvangen. Onder steun wordt volgens de rechtbank niet alleen de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) maar ook de loonkostenvergoeding (NOW) verstaan. Er moet volgens deze kantonrechter gekeken worden naar de ‘gewone omzet + TVL + de NOW’.

De kantonrechter komt tot de volgende (concrete) formule: huurprijsvermindering = huurprijs x percentage omzetdaling x 50%. Feitelijk wordt daarmee de pijn van de huurder evenredig tussen partijen verdeeld.

Opmerkelijk is dat dezelfde rechtbank vorige week nog oordeelde dat de NOW in het kader van de omzetdaling buiten beschouwing zou moeten worden gelaten.

Omzet webshop (en winkels buitenland) niet meegerekend
Vervolgens oordeelt de rechtbank dat het bij het bepalen van de omzet voor de hiervoor genoemde formule alleen gaat om de omzet van de bedrijfsruimte die de huurder huurt op het desbetreffende adres. Of de huurder over andere panden beschikt en of daar ook sprake is van omzetvermindering, vindt deze rechtbank dus niet van belang. De verhuurder probeerde in deze zaak ook de omzet van de webshop en winkels in Scandinavië van huurder mee te laten nemen, maar hier maakt de kantonrechter dus korte metten mee. Overigens wordt hiervoor verder geen onderbouwing gegeven.

Ik was vorige week al benieuwd of andere rechters ook zouden oordelen dat de omzet van een webshop van hetzelfde concern moet worden meegenomen. Voor zowel een positief als negatief antwoord valt het nodige te zeggen, maar om zonder meer omzet van een webshop van een andere vennootschap binnen het concern mee te nemen gaat mijns inziens ver. Waar ligt dan de grens? Dat dit nog niet is uitgekristalliseerd is wel helder. Vooralsnog is het afwachten.

 

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Elnaz Fotowatkasb. Elnaz is aangesloten bij de sectie Vastgoed en lid van het brancheteam Bouw & Huisvesting.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in (Lees onze disclaimer).

Elnaz Fotowatkasb

Advocaat

AdvocaatNeem contact op