Ondernemers goed verzekerd maar ook gedekt als het mis gaat?

Ondernemers goed verzekerd

Die vraag zal voortaan anders worden beoordeeld in een verzekeringsgeschil. De Hoge Raad verandert namelijk de spelregels voor verzekeringsgeschillen.

Recent is de Hoge Raad ‘om’ gegaan als het gaat om de beoordeling van geschillen tussen verzekerden en de verzekeraar. Op 16 februari 2024 deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak in een geschil tussen een manegehouder en zijn verzekeraar (ECLI:NL:HR:2024:258). Deze uitspraak verandert de regels in het verzekeringsrecht, met name op het gebied van redelijkheid en billijkheid.

Voorheen werd er een strikt onderscheid gemaakt tussen twee soorten polisbepalingen: primaire dekkingsomschrijvingen en preventieve garanties. Dit leidde tot ingewikkelde juridische discussies en procedures.

De nieuwe uitspraak van de Hoge Raad maakt korte metten met dit onderscheid. Voortaan wordt elke polisbepaling op dezelfde manier beoordeeld, zonder voorafgaand onderscheid te maken.

Belangrijk bij deze beoordeling zijn drie aspecten:

  • Hoe de polis het verzekeringsrisico afbakent;

  • Of de polis maatregelen vereist om schade te voorkomen of te beperken, en;

  • Of er andere belangen spelen dan alleen het beperken van schade.

Daarnaast krijgt ook het bewust niet naleven van polisvoorwaarden meer aandacht. Zelfs als er geen direct verband is tussen het niet naleven en de schade, kan dit tóch invloed hebben op het beroep op redelijkheid en billijkheid.

Deze nieuwe benadering brengt meer duidelijkheid en nuance in verzekeringsgeschillen. Hoewel het nog afwachten is hoe dit in de praktijk zal uitpakken, is het een positieve stap richting een eenvoudiger en rechtvaardiger verzekeringsrecht.

Benieuwd wat dit kan betekenen voor uw onderneming? Neem contact op met Chantalle Damen

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen (lees onze disclaimer).

Chantalle Damen

Advocaat

AdvocaatNeem contact op