Onrechtmatige inbreuk op de privacy van eisers door de camera van de buren?

Onrechtmatige inbreuk op de privacy

De rechtbank Limburg buigt zich over de vraag of de door gedaagden op hun perceel geplaatste camera’s inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de twee eisers. De rechtbank oordeelt dat eisers voldoende hebben onderbouwd dat een van de camera’s zo geplaatst is dat deze inbreuk maakt op hun recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Gedaagden moeten de camera verplaatsen en daar deugdelijk bewijs van aanleveren, op straffe van een dwangsom.

VAST | Verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, schade en toezicht (vast-online.nl)

Melissa Charitos

Advocaat

AdvocaatNeem contact op