Perikelen rondom benoeming (en ontslag) van statutaire bestuurders van een BV

Perikelen rondom benoeming (en ontslag)

Op 3 juni 2022 heeft de Hoge Raad een ‘artikel 81 Wet RO’ arrest gewezen in een procedure over het ontslag van een directeur. In die procedure ging het om de vraag of een directeur van een besloten vennootschap (BV) op enig moment als statutair bestuurder is benoemd en vervolgens in die hoedanigheid is ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Het antwoord op die vraag is van belang, omdat de desbetreffende directeur geen arbeidsrechtelijke ontslagbescherming toekomt indien hij als statutair bestuurder zou zijn ontslagen. Indien hij statutair bestuurder was, dan zou zijn ontslag in deze kwestie onterecht zijn. De Hoge Raad laat het oordeel in hoger beroep in stand. Het arrest geeft aanleiding om stil te staan bij de vraag of iemand al dan niet als statutair bestuurder is benoemd en hoe die vraag beantwoord moet worden. In dit artikel beperk ik me tot de statutaire bestuurder van een BV, niet zijnde een BV waarop het volledige structuurregime van toepassing is.

Bekijk download

Aaron Bouman

Advocaat

AdvocaatNeem contact op