Perikelen rondom en aandachtspunten voor algemene voorwaarden in zakelijke relaties

Perikelen rondom en aandachtspunten

Op 22 februari 2022 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan over een incassogeschil tussen een besloten vennootschap (BV) en een eenmanszaak. In die zaak ging het onder meer om de vragen welke betalingstermijn voor de facturen van de BV gold en hoeveel rente de eenmanszaak over de facturen verschuldigd is. Voor beantwoording van die vragen moest een voorvraag worden beantwoord: kon de BV zich beroepen op haar algemene voorwaarden? In de praktijk worden algemene voorwaarden niet altijd consequent en correct gehanteerd, wat voor problemen kan zorgen op het moment dat er een beroep op de algemene voorwaarden wil worden gedaan. Uit de uitspraak volgt op welk punt het voor de BV misging en waar in de praktijk in ieder geval dus op moet worden gelet bij het hanteren van algemene voorwaarden.

Bekijk download

Aaron Bouman

Advocaat

AdvocaatNeem contact op