Pharmaceutisch weekblad Hoge Raad verheldert hinderpaalcriterium rond vrije artsenkeuze

Pharmaceutisch weekblad

Regelmatig ontstaan discussies over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, die niet zo laag mag zijn dat de verzekerde een ‘hinderpaal’ ervaart. De Hoge Raad heeft bepaald dat het keuzemoment voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder het moment is om te bepalen of sprake is van een hinderpaal, en dus niet wanneer de verzekerde kennis heeft kunnen nemen van de polisvoorwaarden.

Bekijk download

Jolijn Geven

Advocaat

AdvocaatNeem contact op