Pharmaceutisch weekblad Verstrekken van papieren herhaalrecept is een service en geen verplichting

Pharmaceutisch weekblad

Een patiënt vroeg haar apotheker om een papieren herhaalrecept om bij een andere apotheek vervolgmedicatie te kunnen halen. Echter, vanwege digitalisering doet de apotheker dat niet meer. De patiënt klaagde niet alleen hierover maar ook omdat de apotheek zonder toestemming medische informatie aan het ziekenhuis zou hebben verstrekt. De Geschilleninstantie Openbare Apotheken verklaarde deze klachten ongegrond. 

Bekijk download

Jolijn Geven

Advocaat

AdvocaatNeem contact op