Recycling Magazine Benelux Ontwikkelingen rechtspraak natuurwetgeving

Recycling Magazine Benelux

De ontwikkelingen in de rechtspraak over natuurwetgeving volgen elkaar in rap tempo op. Zo is als gevolg van de porthos-uitspraak de bouwvrijstelling recentelijk vervallen. Ook is er veel te doen over de status van een positieve weigering ingevolge de wet natuurbescherming: biedt die dezelfde bescherming als een natuurvergunning of niet? Beide ontwikkelingen zijn ook relevant voor recyclingbedrijven. 

Bekijk download

Janske Schrijnemaekers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op