Reminder verhoging huurprijs woonruimte in 2021

Reminder

Eerder schreef ik al een blog over de ontwikkelingen op het gebied van woonruimte in 2021. Een van de onderwerpen betreft de jaarlijkse huurverhoging. Het is verhuurders jaarlijks toegestaan om de huur te verhogen, mits er een zogeheten indexatieclausule in de huurovereenkomst is opgenomen. In de standaard ROZ-modellen is dit het geval. Doorgaans worden de huurprijzen per 1 juli van het desbetreffende jaar verhoogd, zo ook per 1 juli 2021.

Dit jaar zijn er - mede als gevolg van de coronacrisis - een aantal restricties als het gaat om de jaarlijke huurprijsverhoging voor woonruimte.

Sociale huurwoningen
Voor sociale huurwoningen geldt dat verhuurders tot 30 juni 2022 géén huurverhoging mogen doorvoeren. De huidige huurprijs blijft dus tot die tijd ongewijzigd. Het maakt daarbij niet uit wie de verhuurder is (een woningcorporatie of bijvoorbeeld een particuliere verhuurder). Ook speelt de inkomen van de huurder hier geen rol.

Vrije sector
Voor de vrije sector geldt een andere beperking. Normaal gesproken mogen partijen in de vrije sector afspreken wat ze willen als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging. Dit jaar heeft de wetgever echter bepaald dat de jaarlijkse huurverhoging gemaximaliseerd is: de inflatie (in 2021 1,4%) + 1%. Dit komt in totaal neer op een maximale verhoging van 2,4%. Er is overigens wel een uitzondering. Als de verhuurder namelijk een verbetering aan de woning heeft aangebracht, mag de verhoging wel hoger zijn dan het percentage van 2,4%. Let op: de maximale huurverhoging voor de vrije sector geldt tot maar liefst 1 mei 2024.

Juli 2021
Het is inmiddels begin juli en ik zie nu al dat het voorgaande in de praktijk niet altijd goed gaat. Om onnodige discussies te voorkomen is het belangrijk dat zowel huurders als verhuurders zich van het voorgaande bewust zijn.


Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Elnaz Fotowatkasb. Elnaz is aangesloten bij de sectie Vastgoed en lid van het brancheteam Bouw & Huisvesting.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in (Lees onze disclaimer).

Elnaz Fotowatkasb

Advocaat

AdvocaatNeem contact op