Schade en werk(nemer)

Schade en

Een van de belangrijkste artikelen in Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek (het BW), het BW-deel dat handelt over de arbeidsovereenkomst, is artikel 7:658 BW. In lid 1 van dit artikel is de zogenaamde zorgplicht van de werkgever vastgelegd. Een werkgever moet ervoor zorgen dat materialen en gereedschappen waarmee een werknemer aan de slag moet of de plek waar een werknemer aan de slag dient te gaan, veilig is. De werkgever moet er bovendien voor zorgen dat de werknemer is voorgelicht over de aard en risico’s van het werk. De zorg van de werkgever dient te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Bekijk download

Jaap Broekman

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op