Schending standstill periode maar geen geslaagd beroep op vernietiging van de franchiseovereenkomst

Schending standstill periode

Recent is een relevant vonnis gewezen over de schending van de standstill-periode door de franchisegever (ECLI:NL:RBNNE:2024:548). Daaruit blijkt kortgezegd dat als de franchisenemer niet aantoont dat hij door de schending van de standstill periode was geschaad in haar belangen, dat ertoe kan leiden dat het beroep op vernietiging van de franchiseovereenkomst niet slaagt.

Een franchiseovereenkomst die tijdens de wettelijke standstill-periode van 4 weken wordt gesloten, is in beginsel vernietigbaar. Dit geldt tenzij er sprake is van omstandigheden waarbij een beroep op vernietiging naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In een recente zaak heeft de rechtbank Noord-Nederland dit verweer van de franchisegever gehonoreerd, omdat de franchisenemer niet heeft aangetoond dat hij hierdoor in enig aantoonbaar belang zou zijn geschaad.

Er is door de franchisenemer niet naar voren gebracht dat hij, indien hij het ontwerp van de franchiseovereenkomst wel vier weken voorafgaand aan het sluiten ervan zou hebben ontvangen, mogelijk andere stappen zou hebben ondernomen. Bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de franchisegever, advies in te winnen of onderhandelingen te voeren over de voorwaarden van de overeenkomst. De rechtbank concludeerde hieruit dat de franchisenemer niet daadwerkelijk benadeeld was door het vroegtijdig ondertekenen van de overeenkomst, voorafgaand aan het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn van vier weken.

In dergelijke situaties kan een beroep op de redelijkheid en billijkheid dus effectief zijn voor franchisegevers. Het is echter belangrijk op te merken dat dit niet altijd het geval is, zoals blijkt uit omstandigheden waarin de franchisenemer met succes een beroep doet op de genoemde factoren door de rechtbank. Deze uitspraak biedt zowel franchisegevers als franchisenemers inzicht in hoe zij in soortgelijke gevallen kunnen handelen.

Voor meer details over het schenden van de standstill-periode of andere vragen neem contact op met Chantalle Damen

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen (lees onze disclaimer).

Chantalle Damen

Advocaat

AdvocaatNeem contact op