Stoppen met de onderneming (2) de vereffening

Stoppen met de onderneming (2)

Het stoppen met een onderneming is lang niet altijd een keuze. Als een onderneming stopt, is het van belang de juiste weg te bewandelen. In een serie van vier blogs ga ik in op deze mogelijkheden. De tweede blog is de vereffening.

De andere blogs in deze serie:

Wat houdt de vereffening in?
De vereffening geeft (in de meeste gevallen) de bestuurders de mogelijkheid om de onderneming zelf af te wikkelen. Dat betekent dat zij zelf alle activa te gelde maken en zorgen dat alle schulden worden voldaan.

Wanneer is vereffening een optie?
De vereffening wordt gebruikt als de onderneming voldoende baten heeft (of verwacht te krijgen) om alle schulden te kunnen voldoen. Is dit niet het geval, dan is ofwel het liquidatie-akkoord, het faillissement of de turboliquidatie (als er geen baten zijn) de meest logische weg. Er is één belangrijke uitzondering: als alle schuldeisers van de vennootschap instemmen met een vereffening in plaats van een faillissement kan alsnog de weg van vereffening worden bewandeld. Langlopende verplichtingen vormen vaak een obstakel om te kunnen vereffenen. Hierbij valt met name aan arbeidsovereenkomsten te denken.

Wat wordt er van de vereffenaars verwacht?
De vereffenaars zijn vaak de voormalig bestuurders van de onderneming. Nadat het ontbindingsbesluit is genomen, maken zij kenbaar dat de onderneming ‘in liquidatie’ verkeert. Dit doen zij door het handelsregister te informeren en bij het gebruik van de vennootschapsnaam de woorden ‘in liquidatie’ toe te voegen. De vereffenaars beëindigen de activiteiten en de verplichtingen en maken de activa te gelden. Uit de middelen worden de schuldeisers voldaan. Het eventuele overschot wordt uitgekeerd zoals in de statuten staat beschreven volgens een plan van verdeling. In de meeste gevallen komt de aandeelhouders het overschot toe. Ten slotte stellen de vereffenaars een rekening en verantwoording op van de vereffening. De vereffenaars dienen zowel het plan van verdeling als de rekening en verantwoording ter inzage te leggen.

Denkt u of uw cliënte eraan om de onderneming te beëindigen of zoekt u hulp bij de afwikkeling, dan is het raadzaam (tijdig) advies in te winnen om een plan op te stellen. De advocaten van Van Iersel Luchtman Advocaten begeleiden uw cliënten graag bij dit traject.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op