Stoppen met de onderneming (3) het liquidatieakkoord

Stoppen met de onderneming (3)

Het stoppen met een onderneming is lang niet altijd een keuze. Als een onderneming stopt, is het van belang de juiste weg te bewandelen. In een serie van vier blogs ga ik in op deze mogelijkheden. De derde blog is het liquidatieakkoord.

De andere blogs in deze serie:

Wat houdt het liquidatieakkoord in?
De onderneming die haar activiteiten wenst te beëindigen, wendt al haar middelen aan om de resterende schuldeisers te voldoen met finale kwijting als tegenprestatie. Met de intrede van de WHOA is het liquidatieakkoord een reëlere optie geworden bij de bedrijfsbeëindiging. Eindigde voorheen een poging omdat één of meerdere schuldeisers niet wilde instemmen met een voorstel, de WHOA biedt de mogelijkheid om een akkoord voor alle schuldeisers verbindend te verklaren. In dat geval kan een faillissement worden voorkomen. Over het afwenden van een faillissement met een liquidatieakkoord schreven wij eerder al een blog.

Wanneer is het liquidatieakkoord een optie?
Het liquidatieakkoord is een optie als het vooruitzicht bestaat dat de onderneming haar schulden niet meer kan betalen en er brede steun is onder haar schuldeisers voor het akkoord in plaats van een faillissement. Stemmen alle schuldeisers in met het voorstel, dan vindt het akkoord buiten de rechtbank om plaats. Stemt een kleine of bepaalde groep schuldeisers niet in met het voorstel, dan kan de onderneming aan de rechtbank vragen het akkoord voor alle schuldeisers verbindend te verklaren (‘homologeren’). Hiervoor is minimaal de instemming nodig van schuldeisers die gezamenlijk tweederde van de schulden in één klasse van dezelfde groep schuldeisers vertegenwoordigen. Uiteraard is voor het liquidatieakkoord van belang dat er nog wel middelen aanwezig zijn om te verdelen. Het liquidatieakkoord is vooral geen optie als de onderneming werknemers in loondienst heeft. 

Wat wordt er bij een liquidatieakkoord verwacht?
Het liquidatieakkoord vergt de nodige voorbereidingen. Deze voorbereidingen moeten tijdig starten, namelijk op het moment dat de onderneming (bepaalde) schulden nog wel kan betalen. De schuldeisers en de schulden moeten kenbaar zijn bij de onderneming. Schuldeisers met gelijke posities moeten ook dezelfde behandeling krijgen. Dit betekent dat zij in dezelfde klasse moeten worden ingedeeld. Over de stemverhouding bij schulden die nog niet vaststaan, schreef ik eerder deze blog. Ten tweede moet de onderneming kunnen vaststellen dat de schuldeisers door het akkoord meer uitgekeerd krijgen dan bij een faillissement het geval is. Met name op dit punt zijn in de afgelopen jaren verschillende WHOA-trajecten mislukt. Dit betekent dat ook het beschikbaar stellen van externe financiering een serieuze optie is. Verder moet de onderneming haar schuldeisers volledig informeren over het traject en de (financiële) positie van de onderneming om een weloverwogen keuze te maken. Dit betekent dat de administratie volledig op orde moet zijn.

…of liever een vereffening of een faillissement?
Het liquidatieakkoord levert schuldeisers een uitkering op. Bij faillissementen is dit vaak niet het geval. Dit betekent dat schuldeisers een voorstel voor een liquidatieakkoord serieus in overweging zullen nemen. Soms is met de steun van alle schuldeisers echter ook de vereffening een optie. Ik verwijs naar de blog over vereffening in deze serie. Een nadeel van het liquidatieakkoord is dat er een goede voorbereiding moet zijn en het inschakelen van externe deskundigheid noodzakelijk is met de nodige tijd en kosten tot gevolg. Een groot voordeel ten opzichte van het faillissement daarentegen is dat de met het faillissement gepaard gaande verplichtingen en onzekerheden de bestuurders bespaard blijft.

Denkt u of uw cliënte eraan om de onderneming te beëindigen of zoekt u hulp bij de afwikkeling, dan is het raadzaam (tijdig) advies in te winnen om een plan op te stellen. De advocaten van Van Iersel Luchtman Advocaten begeleiden uw cliënten graag bij dit traject.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op