Stoppen met de onderneming (4) het faillissement

Stoppen met de onderneming (4)

Het stoppen met een onderneming is lang niet altijd een keuze. Als een onderneming stopt, is het van belang de juiste weg te bewandelen. In een serie van vier blogs ga ik in op deze mogelijkheden. De vierde blog is het faillissement.

De andere blogs in deze serie:

Wat houdt het faillissement in?
Het faillissement is een beslag op het hele vermogen van de onderneming. Een door de rechtbank aangestelde curator moet het vermogen te gelde maken en naar ieders rang uitkeren aan de schuldeisers van de onderneming.

Wanneer is het faillissement een optie?
Het faillissement is in de regel meer noodzaak dan een keuze. Als de onderneming haar verplichtingen (schulden) niet meer kan voldoen, dan is de aanvraag van het faillissement de standaardroute. In een enkel geval kan een onderneming nog kijken naar de mogelijkheid van een vereffening of liquidatieakkoord. Is er geen vermogen, dan kan de turboliquidatie ook een optie zijn. Zijn er langlopende verplichtingen, dan is een faillissement vrijwel onvermijdelijk. Hierbij moet men met name aan arbeidsovereenkomsten denken.

Wat wordt er bij een faillissement verwacht?
Uiteraard willen ondernemers een faillissement voorkomen zelfs als dit de te volgen route is, omdat een curator onderzoek doet naar de oorzaken van het faillissement en andere onregelmatigheden. Dit kan tot vervelende gesprekken leiden, tot (terug)betaling aan de curator van geldbedragen en in een enkel geval tot een procedure. Ook zal de bestuurder de curator van informatie over de onderneming moeten voorzien. Dit kan een tijdrovende klus zijn. Bovendien willen veel ondernemers niet graag met een faillissement in verband worden gebracht. Het niet volgen van de faillissementsroute waar dit wel had gemoeten, is echter risicovol en kan ook tot betalingsverplichtingen leiden. In enkele gevallen ervaren bestuurders het faillissement ook als een opluchting. Niet langer zijn zij het aanspreekpunt voor schuldeisers, maar pakt de curator dit op.

…of toch nog verder met de onderneming?
Het faillissement vormt ook een goed saneringsinstrument. De curator beëindigt de huur- en arbeidsovereenkomsten en zoekt een koper voor de activa. Met enige regelmaat koopt de oorspronkelijke ondernemer de activa van de curator (terug) en krijgt daarmee een gesaneerde onderneming die toekomstbestendig is.

Denkt u of uw cliënte eraan om de onderneming te beëindigen of door te starten of zoekt u hulp bij de afwikkeling, dan is het raadzaam (tijdig) advies in te winnen om een plan op te stellen. De advocaten van Van Iersel Luchtman Advocaten begeleiden uw cliënten graag bij dit traject.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.


Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op