Structuur van de transactie (aandelen, activa/passiva of fusie?) Deel 2 van reeks Bedrijfsoverdracht

Structuur van de transactie (aandelen, activa/passiva of fusie?)

Zoals in deel 1 van de reeks Bedrijfsoverdracht “Verkoopklaar maken van uw onderneming” was aangekondigd zal de komende maanden door het Van Iersel Luchtman Advocaten M&A-team een reeks blogs worden geschreven, waarbij wordt ingegaan op de juridische aspecten van bedrijfsoverdracht, oftewel: aan- of verkoop van ondernemingen.

In dit tweede blog zal worden ingegaan op de verschillende manieren waarop een bedrijf kan worden verkocht.

De meest voorkomende vormen voor een bedrijfsovername zijn:

  • de aandelentransactie

  • de activa/passiva transactie

  • de juridische fusie

De aandelentransactie
Bij de aandelentransactie worden de aandelen in de onderneming verkocht. Daarbij kunnen alle aandelen in de onderneming worden verkocht of een deel daarvan. Wanneer 100% van de aandelen worden verkocht dan gaat dus de gehele vennootschap over van de verkoper naar de koper. Bij een aandelentransactie verandert er niets aan de onderneming zelf. Alleen de aandeelhouder wijzigt. Dat betekent dat alle bezittingen, schulden , contracten en dus ook werknemers in de vennootschap blijven.

Bij een aandelentransactie is het dus heel belangrijk dat je een goed onderzoek doet naar de onderneming die wordt gekocht. Dit noemen we het zogenaamde due diligence proces. Het due diligence onderzoek is erop gericht om risico’s welke in de onderneming zitten te achterhalen en in kaart te brengen. Daarop zal in een later blog nog verder worden ingegaan.

De activa/passiva transactie
Soms kan het de voorkeur hebben om slechts datgene over te nemen dat nodig is voor het voortzetten van (een deel van) de onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bepaalde soort contracten, voorraden, intellectuele eigendomsrechten e.d. Hierbij gaan dus niet de aandelen van een B.V. over maar alleen de gewenste activiteiten of activa. Dat kan natuurlijk handig als het niet gewenst is om de hele onderneming over te nemen. Dat betekent echter wel dat er juridisch een aantal zaken zijn die je dan goed moet regelen.

Ten eerste moeten de activa die worden verkocht goed worden omschreven en er moet aan worden gegeven welke rechten en plichten mee overgaan. Voor de overdracht van bepaalde activa stelt de wet bijzondere vereisten. Ten tweede moet er rekening mee worden gehouden dat er soms sprake kan zijn van een zogenaamde overgang van onderneming waardoor ook werknemers (inclusief hun rechten) van rechtswege overgaan naar de koper. Het voordeel van een activa/passiva transactie is dat je precies die activa uit de onderneming kunt halen welke jij graag zou willen. Voor een activa/passiva transactie is verder ook geen notaris nodig (behalve als ook onroerend goed wordt overgedragen), terwijl dit bij een aandelentransactie wel vereist is.

De juridische fusie
Naast de aandelentransactie en de activa/passiva transactie bestaat er ook nog de juridische fusie. De juridische fusie komt erop neer dat twee ondernemingen samen een nieuw bedrijf vormen. De fusie is bij wet geregeld en heeft tot gevolg dat alle rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Voor een juridische fusie moet het wettelijk voorgeschreven proces gevolgd moet worden. Ook hier geldt dat partijen net zoals bij de aandelentransactie goed onderzoek moeten doen naar elkaars onderneming. Want uiteindelijk regelt de fusie dat aandeelhouders van beide bedrijven aandeelhouder worden in het nieuwe gezamenlijke bedrijf. De fusie heeft een openbaar karakter en het voorstel tot fusie moet worden gedeponeerd bij het Handelsregister van de KvK en aangkondigd en in een dagblad. Derde partijen (schuldeisers van de verkrijgende vennootschap(pen)) krijgen dan ook de tijd om zich eventueel te verzetten tegen de fusie. Dat is een kenmerkend verschil met de activa/passiva en de aandelentransactie.

Aan al de bovengenoemde manieren van bedrijfsoverdracht kleven dus zowel voor- als nadelen. Welke van de drie mogelijkheden de beste is, hangt dus af van de verschillende omstandigheden. Graag helpen wij u bij het kiezen van de juiste structuur. U kunt contact opnemen met Evelyn Peerboom of een van de andere leden van het M&A-team.

Het M&A Team

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Evelyn Peerboom

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op