Tarieven voor huisartsenzorg zijn niet aangetoond kostendekkend de NZa moet nieuw kostenonderzoek uitvoeren

Tarieven voor huisartsenzorg zijn niet aangetoond kostendekkend

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft vanochtend uitspraak gedaan in een zaak tussen de Stichting De Bevlogen Huisartsen en 129 individuele huisartsen (DBH) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zaak gaat over de tarieven voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor de jaren 2023 en 2024.

Tarieven dienen kostendekken te zijn
Het CBb concludeert dat de NZa niet heeft aangetoond dat de vastgestelde tarieven voor 2023 en 2024 kostendekkend zijn. Hoewel de NZa de tarieven heeft geïndexeerd op basis van een kostenonderzoek uit 2015, stellen de huisartsen dat sindsdien ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden in de huisartsenzorg die een herijking van de tarieven rechtvaardigen. Deze veranderingen omvatten onder andere demografische ontwikkelingen, verschuiving van zorgtaken naar de eerstelijnszorg, veranderingen in standaarden voor zorgaandoeningen en de impact van de COVID-19-pandemie.

NZa handelde niet volgens eigen beleid
Het CBb oordeelt dat de NZa, volgens haar eigen beleid, de tarieven had moeten baseren op een nieuw kostenonderzoek of een andere vorm van herijking, gezien de significante ontwikkelingen in de sector. Het CBb acht het niet voldoende dat de NZa zich baseert op de omzetstijging en winst van huisartspraktijken als indicatie van kostendekkendheid. Het CBb oordeelt dat de NZa ten onrechte heeft nagelaten de tarieven voor 2023 en 2024 voldoende te onderbouwen en voor te bereiden.

Conclusie en gevolgen
De NZa zal dus alsnog tarieven moeten herijken, met name wat betreft kostenposten zoals personeel en huisvesting. Als de herijking aantoont dat de tarieven niet kostendekkend zijn en de huisartsen in 2023 financieel zijn benadeeld, is het de verantwoordelijkheid van de NZa (al dan niet in samenspraak met de zorgverzekeraars) om een passende compensatie te vinden.
De tariefbeschikking voor 2024 wordt vernietigd en de NZa moet een nieuwe tariefbeschikking voor 2024 vaststellen volgens de aanwijzingen in de uitspraak. Totdat de herijking en nieuwe tariefbeschikking zijn vastgesteld, blijft de vernietigde tariefbeschikking voor 2024 nog wel van kracht.

Lees de uitspraak via deze link: https://lnkd.in/g64mxVmT

Juridisch advies in de zorg op maat? Ons brancheteam zorg helpt u graag verder!

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen (lees onze disclaimer).

Iris Lemmers

Advocaat

AdvocaatNeem contact op