Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet enkele wijzigingen

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de auteur stil bij de hoofdlijnen van de veranderingen. Wat betekent het uitgangspunt van minder vergunningen en meer algemene regels voor de handhaving van milieuregels die gelden voor afval- en recyclingbedrijven?

Bekijk download

Wilbert van Eijk

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op