UWV hanteert nieuw beleid bij kwijtscheldingsverzoeken

UWV hanteert nieuw beleid

De NOW is als onderdeel van de coronasteunmaatregelen in het leven geroepen. Het UWV is belast met de behandelingen van de NOW. Vele bedrijven hebben in de afgelopen jaren teveel NOW ontvangen en moeten deze nu terugbetalen. Het UWV heeft inmiddels het nieuwe beleid gepubliceerd waaraan het voortaan kwijtscheldingsverzoeken gaat toetsen, bijvoorbeeld in het kader van de WHOA.

Oude beleid
In twee eerdere blogs (deze en deze) schreven wij over het beleid dat het UWV voerde bij verzoeken om kwijtschelding van de NOW-schuld. Het uitgangspunt van het UWV luidde dat er geen kwijtschelding wordt verleend. Het UWV beschreef twee uitzonderingen:

  • Een verzoek via de weg van artikel 4:94a Awb, en;

  • Een verzoek via de WHOA.

Het afgelopen jaar is gebleken dat de praktijk weinig verder kwam met het beleid. Zo bood de WHOA in sommige gevallen geen oplossing voor de schuldenaar, waardoor men terugviel op de onduidelijke weg van artikel 4:94a Awb. Ook het UWV lijkt dit te hebben ingezien.

Nieuw beleid
In de laatste week van oktober 2023 is het nieuwe beleid van het UWV gepubliceerd. Nog altijd geldt het uitgangspunt dat het UWV een NOW-schuld niet mag kwijtschelden. Het UWV kijkt echter wel naar kwijtscheldingsverzoeken. Deze verzoeken worden nu aan de hand van vijf criteria beoordeeld:

  • de schuldenaar laat zien dat het afbetalen van uw schulden het einde van uw bedrijf betekent;

  • de hoogte van uw totale NOW-schuld is duidelijk;

  • de financieel-economische situatie van uw bedrijf is duidelijk;

  • er is een compleet overzicht van uw schuldeisers en alle schulden;

  • er is geen sprake van fraude of misbruik van de tegemoetkoming NOW.

Het valt op dat het beleid veel gelijkenissen toont met de procedure die de Belastingdienst hanteert. Met dit nieuwe beleid wordt meer duidelijkheid gegeven over de wijze waarop het UWV kwijtscheldingsverzoeken beoordeelt.

Betrokkenheid
Binnen Van Iersel Luchtman Advocaten werken wij met een gespecialiseerd WHOA-team. Samen met de financieel adviseurs van de ondernemingen brengen wij de mogelijkheden om de onderneming te staken, te saneren of voort te zetten graag in kaart en begeleiden wij de onderneming door dit zware weer.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jelle Beerens van de sectie Herstructurering & Insolventie.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op