Verhoging huurprijs woonruimte in 2022

Verhoging huurprijs

Eerder schreef ik een blog over de restricties van huurverhogingen in 2021. Deze restricties gelden ook voor (een groot deel van) 2022. Ik zal kort toelichten hoe de restricties er in 2022 uitzien.

Sociale huurwoningen
Voor sociale huurwoningen geldt dat verhuurders tot en met 30 juni 2022 géén huurverhoging mogen doorvoeren. De huidige huurprijs blijft dus tot die tijd ongewijzigd. Het maakt daarbij niet uit wie de verhuurder is (een woningcorporatie of bijvoorbeeld een particuliere verhuurder). Ook speelt de inkomen van de huurder hier geen rol.

Vrije sector
Tot 1 mei 2024 gelden restricties voor huurverhogingen in de vrije sector. Verhuurders zijn namelijk gebonden aan een maximale huurverhoging: de inflatie + 1%.  In 2021 was de maximale huurverhoging 2,4%.  Voor 2022 geldt dat de inflatie is vastgesteld op 2,3%. De maximale huurverhoging in 2022 is derhalve 3,3%. Let wel, van belang blijft wel wat partijen in de huurovereenkomst ten aanzien van indexatie zijn overeengekomen:

  • indien er een lager percentage dan 3,3% is overeengekomen, dan geldt dat de afgesproken percentage mag worden doorgevoerd (en dus niet ineens 3,3%);

  • indien een hoger percentage dan 3,3% is overeengekomen, dan geldt voor 2022 het maximum percentage van 3,3%, zoals hiervoor toegelicht. Het is de verhuurder dan logischerwijs niet toegestaan een hoger percentage door te voeren.


Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Elnaz Fotowatkasb. Elnaz is aangesloten bij de sectie Vastgoed en lid van het brancheteam Bouw & Huisvesting.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in (Lees onze disclaimer).

Elnaz Fotowatkasb

Advocaat

AdvocaatNeem contact op