Versoepeling van aflossingstermijn coronabelastingschuld: van 5 naar 7 jaar

Versoepeling van aflossingstermijn

Bedrijven moeten sinds 1 oktober jl. starten met het aflossen van de belastingschulden die ze hebben opgebouwd tijdens de coronapandemie. Tot 1 oktober kregen bedrijven nog uitstel voor de betaling van deze belastingschulden. Dat uitstel was een onderdeel van het coronasteunpakket van de overheid. Er staat op dit moment nog ongeveer 19 miljard euro aan belastingschulden open. Bedrijven kregen van de Belastingdienst de mogelijkheid deze ‘coronabelastingschuld’ in vijf jaar af te lossen. Het kabinet merkt dat dit voor veel bedrijven niet geheel mogelijk is en grijpt – daartoe aangespoord door de Tweede Kamer - daarom in.

Het kabinet heeft besloten dat het voor bepaalde bedrijven mogelijk is om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van vijf naar zeven jaar. Deze regeling kan worden gebruikt voor in de kerngezonde bedrijven met een belastingschuld van meer dan € 10.000. Ook wordt het voor bedrijven mogelijk een eenmalige betaalpauze van drie maanden in te lassen en de termijnen per kwartaal in plaats van maandelijks te betalen. De Belastingdienst meent dat met deze aanvullende maatregelen bedrijven worden geholpen die een sterk wisselende omzet hebben, bijvoorbeeld door seizoensinvloeden.

Het kabinet voert deze maatregelen in, omdat zij de nood herkent bij met name de mkb-bedrijven met hoge belastingschulden. Veel van deze bedrijven hebben in de regel een rendabele onderneming, maar komen door de betaling van de belastingschulden, nu toch in de problemen. Voornoemde maatregelen moeten deze ondernemingen de nodige ruimte geven. Het kabinet beoogt ondernemingen die financieel gezond zijn, maar tijdelijke aflossingsproblemen hebben, hiermee tegemoet te komen.

Een aantal ondernemingen komt niet in aanmerking voor de verlening van de aflossingstermijn: 

  • Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel toch goed voorstaan;

  • Bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;

  • Bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Voor het verlengen van de aflossingstermijn moet het bedrijf zelf een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Het initiatief ligt dus bij de ondernemer. Bij dat verzoek moet het bedrijf onderbouwen dat de belastingschuld niet binnen vijf jaar kan worden afgelost. Uit de onderbouwing moet ook volgen dat het bedrijf de belastingschuld dan wel binnen zeven jaar kan afbetalen. De Belastingdienst toetst vervolgens het verzoek van het betreffende bedrijf. Hoe hoger de schuld, des te meer onderbouwing de Belastingdienst verlangt.

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Stef Leijten

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op