Wat komt er met de DSA vanaf februari 2024 op u af? De basisverplichtingen - deel 3

Wat komt er met de DSA vanaf februari 2024 op u af?

De DSA moet zorgen voor betere bescherming van de grondrechten van consumenten, voor meer transparantie en moet de groei en concurrentie binnen de onlinewereld vergroten. Om de grondrechten beter te kunnen waarborgen biedt de DSA-overheden meer mogelijkheden om illegale inhoud op onlineplatformdiensten te laten verwijderen.

In een andere blog beschreven wij de categorieën van aanbieders die met de DSA te maken krijgen. Het gaat dan specifiek om aanbieders van bemiddelingsdiensten, hosting en onlineplatforms die binnen de EU actief zijn. Afhankelijk van de categorie waartoe de aanbieder behoort, brengt de DSA-verplichtingen mee. Voor elke aanbieder die in minimaal één van de categorieën valt, gelden de volgende verplichtingen:

  • Het maken van een transparantierapportage

Een aanbieder moet jaarlijks een transparantierapport maken. In deze rapportage geeft hij aan in hoeverre hij aan ‘content moderation’ heeft gedaan en hoe de bevelen van autoriteiten omtrent illegale inhoud zijn afgehandeld. 

  • Aanpassing algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden moeten een aanbieder alle beperkingen vermelden die eventueel opgelegd worden aan de afnemers van zijn dienst. Zo moet hij onder meer specificeren wat voor hem kwalificeert als illegale inhoud en welke inhoud (geplaatst door een afnemer) dus verwijderd kan worden.

  • Samenwerking met de nationale autoriteit

De aanbieder moet bevelen van de autoriteit over het verwijderen van illegale content opvolgen.

  • Het werken met contactpunten of een wettelijk vertegenwoordiger

De aanbieder dient een centraal contactpunt aan te wijzen voor de rechtstreekse communicatie met nationale autoriteiten, de Europese Commissie en de Europese Raad voor Digitale Diensten. Deze contactinformatie moet hij publiekelijk bekendmaken.

Aanbieders van onlinehostingdiensten, online platforms en zeer grote online platforms krijgen te maken met verdergaande verplichtingen. Deze verplichtingen zullen wij in latere blogs de revue laten passeren.

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Jelle Beerens

Advocaat

AdvocaatNeem contact op