WHOA voorkom de ‘smet’ van een faillissement met het liquidatieakkoord (deel 2)

WHOA

De WHOA kan een interessant middel zijn om schulden te saneren en hierdoor de onderneming te kunnen voortzetten. Een andere toepassing van de WHOA is om een akkoord aan te bieden om de onderneming zonder faillissement te kunnen beëindigen. Deze toepassing heet het ‘liquidatieakkoord’. In een eerdere blog stonden wij al stil bij deze mogelijkheid. In deze vervolgblog behandel ik drie belangrijke aspecten over deze toepassing van de WHOA.

Gunstiger dan faillissement
Een belangrijke toets die de rechtbank hanteert, houdt in dat de schuldeisers beter af moeten zijn met een akkoord dan bij afwikkeling in faillissement. Daarbij neemt de rechtbank uiteraard in aanmerking dat het faillissement kosten met zich meebrengt, maar anderzijds ook dat een rechtmatigheidsonderzoek van de curator kan leiden tot een hogere opbrengst. Wil er in de ogen van de rechtbank sprake zijn van een gunstigere positie met een akkoord, dan moet er sprake zijn van een ‘plus’ voor de schuldeisers, zoals ook volgt uit een uitspraak van 8 maart 2021. Een uitspraak van 25 oktober 2022 maakt nog eens duidelijk dat de enkele stelling dat schuldeisers zonder een WHOA-traject niets hebben te verwachten, onvoldoende is. Ten slotte vormt het tijdelijke beleid van de fiscus waarin hij afziet van het dubbele percentage bij een akkoord ook geen grondslag. Dit leidt in de regel namelijk slechts tot een andere verdeling (tussen fiscus en de overige schuldeisers) en niet tot een hogere opbrengst, aldus de rechtbank in een uitspraak van 16 december 2021.

Informatievoorziening en termijnen
Een uitspraak van 8 februari 2022 verduidelijkt twee andere belangrijke aspecten van een liquidatieakkoord. De rechtbank wijst erop schuldeisers in korte tijd complexe informatie over het akkoord moeten doorgronden. Dit brengt ten eerste mee dat de verzoeker de mate van complexiteit moet meenemen in de duur van de stemtermijn. Daarnaast moeten de verzoeker alle relevante informatie verstrekken, zodat de schuldeisers ook een weloverwogen keuze kunnen maken. In deze uitspraak is niet duidelijk gemaakt dat een klein deel van de activiteiten van verzoeker wel zouden worden voortgezet binnen een andere vennootschap. Dit werpt de vraag op of de waardering een juist beeld geeft.

Wacht niet te lang
Ook het uitstellen van een WHOA-traject kan ertoe leiden dat er geen akkoord meer gehomologeerd kan worden. Dit blijkt onder meer uit een uitspraak van 24 oktober 2022. De rechtbank constateerde dat de verzoeker de lopende verplichtingen al geruime tijd niet meer nakomt. Daarmee is de WHOA een gepasseerd station. 

Denkt u of uw cliënte eraan om de onderneming te beëindigen of zoekt u hulp bij de afwikkeling, dan is het raadzaam (tijdig) advies in te winnen om een plan op te stellen. De advocaten van Van Iersel Luchtman Advocaten begeleiden uw cliënten graag bij dit traject.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de sectie Herstructurering & Insolventie.

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).