Woningbouwimpuls Update 4

Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls is in het leven geroepen om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Zoals iedereen merkt is met de huidige gekte op de woningmarkt de vraag naar betaalbare woningen sterk toegenomen. Vooral in de stedelijke regio’s is het tekort aan (betaalbare) woningen nijpend. Volgens de regering moeten er de komende tien jaar circa 900.000 woningen bijkomen.

In mijn blogs van februari en juni dit jaar, gaf ik kort een update over de eerste, tweede en het openstellen van de derde tranche van de Woningbouwimpuls. Een tranche betreft een door het Rijk aangegeven periode waarbinnen Gemeenten hun aanvraag voor de Woningbouwimpuls kunnen indienen. In september konden gemeenten aanvragen indienen voor deze derde tranche van de Woningbouwimpuls.

Derde tranche
In de derde tranche zijn er 65 aanvragen voor in totaal 361 miljoen euro ingediend. Er was voor de derde tranche in totaal 250 miljoen beschikbaar. Op dit moment is een onafhankelijke toetsingscommissie de aanvragen aan het beoordelen. Deze commissie zal hierover advies uitbrengen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, waarna in december dit jaar bekend wordt gemaakt welke projecten een financiële bijdrage ontvangen. De Woningbouwimpuls is in 2021 een succes gebleken en de doelstelling om bij te dragen aan de bouw van minimaal 65.000 woningen is ruimschoots gehaald!

Woningbouwimpuls 2022
Conform de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting zal het kabinet de komende tien jaar 100 miljoen extra per jaar uittrekken voor het bestrijden van de woningcrisis. Het doel van deze investering is om in tien jaar tijd 900.000 woningen te bouwen. Voor het behalen van deze doelstelling zal naar verwachting o.a. gebruik worden gemaakt van de al bestaande regeling: de Woningbouwimpuls! De Woningbouwimpuls wordt in 2022 dus hoogstwaarschijnlijk voortgezet met een vierde tranche. Er zal dan 250 miljoen euro voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls beschikbaar worden gesteld. Deze moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken. Er komt echter eerst nader onderzoek voordat het loket voor nieuwe aanvragen in 2022 open gaat.

Dat de Woningbouwimpuls in 2022 hoogstwaarschijnlijk wordt voortgezet is een zeer positieve ontwikkeling! Uiteraard houd ik jullie in deze blogserie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte. Tot dan!


Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Carolijn Slegers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op