Woningbouwimpuls update 5

Woningbouwimpuls

Minister BZ moet concreet benoemen hoeveel woningen per jaar gebouwd moeten worden.

Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie ingediend waarbij aan de Minister van Binnenlandse Zaken werd opgedragen een concrete hoeveelheid te noemen van de woningen die per jaar gebouwd moeten worden. In de begroting was door de Minister al opgenomen dat er in het jaar 2030 circa 900.000 woningen moeten zijn gebouwd.

Ook staat er in het belastingplan van het Kabinet opgenomen dat er in het jaar 2022 80.000, in 2023 90.000 en in 2024 100.000 woningen moeten worden opgeleverd. Dit was volgens de Tweede Kamer desondanks niet concreet genoeg. Het ministerie moet van de Tweede Kamer per jaar ook aangegeven hoeveel betaalbare huur- en koopwoningen gepland zijn.

Aantal betaalbare woningen verhogen
Ook heeft de Tweede Kamer het voorstel om bij de volgende tranche van de Woningbouwimpuls het aantal betaalbare woningen te verhogen van 50% naar 60% ondersteund.
De Tweede Kamer oordeelde daarnaast dat de Woningbouwimpuls ook voor kleine gemeenten en kleinere projecten dan 200 woningen beschikbaar moet komen. Verder zal er volgens de Tweede Kamer bij de Woningbouwimpuls op moeten worden gelet dat het geld niet weglekt naar de bouw van dure koopwoningen. Het is uiteraard niet de bedoeling om de landelijke subsidie voor de bouw van dergelijke woningen in te zetten.

 

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

Carolijn Slegers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op