Wordt de wettelijke waarschuwingsplicht van een aannemer bij meerwerk verruimd?

Wordt de wettelijke waarschuwingsplicht

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een arrest van de Hoge Raad dat later dit jaar wordt verwacht. Hieronder bespreek ik de kwestie die thans voorligt bij de Hoge Raad.

Een aannemer heeft aanvullende werkzaamheden verricht met betrekking tot stalen balken (raatliggers). Voor het produceren van de raatliggers zijn partijen een prijs overeengekomen van € 9.000,-. De opdrachtgever verzoekt de aannemer echter deze raatliggers compleet af te werken. De aannemer verricht hiervoor aanvullende werkzaamheden en brengt hiervoor een bedrag van € 35.177,16 in rekening. De opdrachtgever weigert deze meerkosten te betalen omdat aannemer niet gewaarschuwd heeft voor deze prijsverhoging. Volgens de aannemer had de opdrachtgever de prijsverhoging uit zichzelf moeten begrijpen.

Wettelijke regeling 7:755 BW
Indien tussen een aannemer en opdrachtgever contractueel geen regeling voor meerwerk is overeengekomen, dient te worden teruggevallen op de wet. Ingevolge de wet, dient een aannemer tijdig te waarschuwen voor financiële consequenties van door opdrachtgever gewenst meerwerk, tenzij de opdrachtgever de noodzaak van een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen (7:755 BW). Dan geldt deze waarschuwingsplicht niet. Ook speelt een rol of de opdrachtgever een reëel inzicht heeft gehad in de concrete omvang van de te verwachten prijsverhoging.

Oordeel gerechtshof
Het gerechtshof oordeelde dat de aannemer de opdrachtgever niet heeft gewezen op de prijsverhoging. Desondanks dient de opdrachtgever volgens het gerechtshof het meerwerk te betalen. Volgens het gerechtshof heeft opdrachtgever immers expliciet verzocht om een complete afwerking van de raatliggers, waaruit kan worden afgeleid dat opdrachtgever begreep dat een prijs voor compleet afgewerkte raatliggers van € 9.000,00 niet reëel was. Of de opdrachtgever een reëel inzicht heeft gehad in de concrete omvang van de te verwachten prijsverhoging is door het gerechtshof niet beoordeeld. De opdrachtgever is tegen het oordeel van het gerechtshof in cassatie gegaan.

Conclusie P-G aan Hoge Raad
Inmiddels heeft procureur-generaal mr. S.D. Lindenbergh zijn advies aan de Hoge Raad uitgebracht. mr. Lindenbergh concludeert dat het niet waarschuwen voor een prijsverhoging als gevolg van meerwerk alleen zonder gevolgen kan blijven indien de opdrachtgever de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen én hij een reëel inzicht heeft gehad in de omvang van de prijsverhoging. De opdrachtgever moet namelijk in de gelegenheid worden gesteld te beslissen of hij het meerwerk ondanks de hogere prijs wil opdragen.

Volgens mr. Lindenberg spelen bij de beoordeling of het inzicht in de omvang van de prijsverhoging voldoende is gegeven de navolgende omstandigheden een rol:

  • de deskundigheid van opdrachtgever;

  • de informatie die de aannemer heeft verstrekt over de prijsverhoging vanwege de aanvullende werkzaamheden;

  • de omvang van de prijsverhoging, mede gelet op de oorspronkelijke prijs;

  • de aard van het meerwerk gelet op het aanvankelijk overeengekomen werk.

Als de Hoge Raad dit advies volgt, betekent dit dat nog minder snel zal worden aangenomen dat een aannemer niet hoeft te waarschuwen voor meerwerk. De lat om aan te tonen dat een opdrachtgever de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen (1) én een reëel inzicht in de omvang van de prijsverhoging heeft gehad (2) ligt immers vrij hoog. Artikel 7:755 BW blijft daarnaast onverkort gelden na invoering van de Wkb. Aannemers kunnen dan ook beter het zekere voor het onzekere nemen. Dus aannemers: altijd waarschuwen vóórdat tot uitvoering van meerwerk wordt overgegaan!


Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

 

Carolijn Slegers

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op