Bart Louwerier is sinds 1998 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten en advocaat sinds 1999. Hij is lid van de secties Herstructurering & Insolventierecht, Aansprakelijkheid & Procederen en Corporate Litigation. Bart is tevens lid van het Dagelijks Bestuur.

Specialist insolventierecht en corporate litigation
Bart heeft ruime ervaring als insolventieadvocaat. Hij adviseert ondernemers bij vraagstukken rondom herstructureringen of faillissementen. Daarnaast assisteert hij zowel banken als ondernemers bij het afwikkelen van vorderingen en zekerheden en houdt hij zich bezig met alle mogelijk geschillen binnen de onderneming (corporate litigation). Regelmatig staat hij ook bestuurders en commissarissen bij in aansprakelijkheidsvraagstukken.

Als specialist insolventierecht wordt Bart regelmatig benoemd tot curator, waarbij hij zich bezig houdt met de volledige afwikkeling van een faillissement. 

Samen de lijn uitzetten
Cliënten waarderen Bart om zijn uitstekende juridische kennis, sterk cijfermatig inzicht en zijn pragmatische benadering. Hij komt snel tot de kern van de zaak en geeft graag concreet, helder en praktisch advies.

Om een conflict op te lossen, is het soms zaak verder te kijken en te onderzoeken waar men het wél over eens is, om van daaruit samen met de cliënt de lijn uit te zetten naar de gewenste oplossing.

Rechtsgebiedenregister
Bart Louwerier heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht (faillissement).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

(Specialisatie)opleiding

  • Grotius / INSOLAD Insolventierecht (cum laude);

  • Grotius Corporate Litigation;

  • Financiële Economie voor Curatoren, Erasmus Universiteit.

Lidmaatschap

Publicaties

  • INSOLAD Jaarboek 2015 – co-auteur;

  • Juridisch up to Date (JUTD).