Laurens Huisman is sinds 2010 advocaat en vanaf 2022 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de sectie Fusies & Overnames. Hiervoor werkte hij onder andere bij Banning Advocaten en Law&Pepper Advocaten.

Ondernemingsrecht en Fusies & Overnames
Laurens expertise ligt op het gebied van het ondernemingsrecht en het begeleiden van bedrijfsovernames.

Laurens staat ondernemers en ondernemingen bij in ondernemingsrechtelijke procedures (corporate litigation) waaronder aandeelhoudersgeschillen, procedures over bestuurdersaansprakelijkheid en procedures verband houdende met fusies & overnames zoals geschillen over earn-out bepalingen en al of niet geschonden garanties. Ook met betrekking tot commerciële contracten heeft Laurens ruime ervaring, zowel met het opstellen en beoordelen als het procederen over de uitvoering en de uitleg van dergelijke overeenkomsten.

Hij heeft ruime ervaring met de begeleiding van fusies & overnames, management buy-outs en buy-ins, joint ventures en herstructureringen. Laurens treedt op voor zowel verkopers als kopers. Met het beoogde eindresultaat in het achterhoofd, vindt hij een oplossing die het best past en werkt voor zijn cliënt.

Hij werkt daarbij graag samen met accountants, fiscalisten en corporate finance advisors. Zijn ervaringen in de rechtszaal met procedures die verband houden met fusies & overnames, maken dat hij als geen ander weet hoe belangrijk het is dat afspraken op juiste en duidelijke wijze worden vastgelegd. Laat dat maar aan Laurens over. 

Uw ‘trusted advisor’
Laurens wil een trusted advisor voor u zijn, een sparringpartner. Is hij zelf niet de aangewezen persoon voor de zaak, dan is het contact met een specialist binnen het team of zijn netwerk snel gelegd.

Laurens werkte voor grote kantoren én was een jaar zelfstandig advocaat-ondernemer. Hij was daarin succesvol en bouwde een groot netwerk op, maar leerde ook dat hij tot het beste resultaat komt als hij onderdeel uitmaakt van een team. Als hij kan sparren met andere specialisten. Op die manier wordt het beste eindresultaat bereikt voor de ondernemer, voor u.

Als telg van een ondernemersgezin en als gevolg van zijn eigen ervaringen als ondernemer, begrijpt Laurens de dynamiek en werkwijze van ondernemers. Geen poespas. Duidelijk en direct toepasbaar advies. Als blijkt dat het gewenste niet haalbaar is, dan zal Laurens daar duidelijk over communiceren zodat onnodige kosten worden voorkomen.

Rechtsgebiedenregister
Laurens Huisman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht en Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

(Specialisatie)opleiding

  • Grotiusopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Lidmaatschap