Tim de Klerck is sinds 2011 advocaat. Tim is specialist intellectueel eigendomsrecht, waarbij hij zich richt op de bescherming van nieuwe ontwikkelingen, technologie en creaties. Daarnaast is Tim zeer ervaren in de juridische aspecten van data en privacy. Hij maakt deel uit van de sectie IE, IT & Privacyrecht en het brancheteam Tech & Data. Daarnaast is hij per januari 2024 partner bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Wisselwerking
Tim kent als geen ander de wisselwerking tussen het recht en technologische en creatieve ontwikkelingen. Het recht is vaak trager dan die nieuwe ontwikkelingen en vormt soms een obstakel. Tim helpt ondernemingen om hun innovaties ten volle te benutten, zodat de wet juist kansen schept, zowel voor innovatie als voor bescherming. Hij legt zich toe op het intellectueel eigendomsrecht, IT- en privacyrecht, en het aanverwante mededingings- en contractenrecht. Tim is bij uitstek de advocaat om u te adviseren over het beschermen van nieuwe ideeën en ontwikkelingen en zal u ook met raad en daad bijstaan als u door een andere partij wordt aangesproken. Daarnaast adviseert en procedeert Tim regelmatig over bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten, distributie, franchise en opdrachtovereenkomsten en heeft hij ook ruime ervaring op het vlak van oneerlijke concurrentie en reclame.

Voor de beste uitkomst
Tim wordt gewaardeerd om zijn strategisch inzicht en pragmatisch optimisme. Als bevlogen sparringpartner denkt hij mee met zijn cliënt. Zijn eerste vraag is altijd: wat wilt u bereiken? Vervolgens luistert hij goed naar het antwoord en werkt gericht toe naar uw doel. Hij houdt het hoofd koel en bewaart het overzicht. Verdiept zich in alle aspecten van uw zaak en zo nodig in de wederpartij. Hij laat zich niet meeslepen in discussies over randzaken maar vraagt zich af: wat moet u nu écht regelen? Waar zit de grootste winst? Zodat u resultaat behaalt. Hij kiest de snelste weg naar de beste uitkomst, waarbij er vaak meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.

Rechtsgebiedenregister

Tim de Klerck heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Intellectueel eigendomsrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

(Specialisatie)opleiding

 • Bachelor Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht;

 • Master Rechtsgeleerdheid Universiteit van Tilburg;

 • Postacademische Specialisatieopleiding Intellectuele Eigendom & Procesrecht bij de mr. S.K. Martens Academie.

Lidmaatschappen

 • Kiwanis Vught;

 • Brainport Techlaw;

 • Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA);

 • ICT Community Den Bosch;

 • Vereniging Privacyrecht;

 • Vereniging voor Intellectuele Eigendom / AIPPI Nederland;

 • Benelux Vereniging voor Merken en Modellenrecht (BMM);

 • Vereniging voor Auteursrecht.