De geheimhoudingsovereenkomst / non-disclosure agreement Deel 3 van reeks Bedrijfsoverdracht

De geheimhoudingsovereenkomst / non-disclosure agreement

Het Van Iersel Luchtman Advocaten M&A-team schrijft een reeks blogs, waarbij wordt ingegaan op de juridische aspecten van bedrijfsoverdracht, oftewel: aan- of verkoop van ondernemingen. In dit derde deel van de reeks gaan we in op het belang van een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel bekend als een non-disclosure agreement of NDA).

Waarom sluiten partijen een geheimhoudingsovereenkomst?
Als partijen de mogelijkheden voor een bedrijfsoverdracht onderzoeken, dan delen zij vaak gegevens om de waarde van de betreffende onderneming aan te kunnen tonen of te onderzoeken. Deze informatie is vaak financieel van aard, maar kan bijvoorbeeld ook nieuwe productideeën, klantenlijsten en informatie over geavanceerde technologieën of werknemers betreffen. Om deze geheimen te beschermen en te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen, is het aan te raden om voor het delen van dergelijke informatie een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten.

De inhoud van een geheimhoudingsovereenkomst
Een geheimhoudingsovereenkomst bevat een aantal standaardbepalingen, zoals:

  • Definitie van vertrouwelijke informatie in de overeenkomst moet duidelijk zijn omschreven welke informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd. Dit zorgt ervoor dat beide partijen begrijpen welke informatie ze geheim moeten houden en niet met derden mogen delen;

  • Doel van de overeenkomst partijen dienen duidelijk af te spreken voor welk doel de vertrouwelijke informatie wordt gedeeld en mag worden gebruikt, zeker als de informatie met een concurrent wordt gedeeld. Hiermee kan eventueel een ‘fishing expedition’ worden voorkomen;

  • Duur van de overeenkomst een geheimhoudingsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn, afhankelijk van de aard van de informatie. Doorgaans eindigt een (deel van de) geheimhoudingsovereenkomst als de potentiële koper daadwerkelijk de onderneming heeft overgenomen of als de potentiële koper afziet van de koop en alle vertrouwelijke informatie heeft vernietigd of teruggegeven;

  • Ontvangers vertrouwelijke informatie in de overeenkomst dient duidelijk te worden beschreven welke personen (werknemers/managers/adviseurs) namens de ontvangende partij toegang krijgen tot de vertrouwelijke informatie en onder welke voorwaarden;

  • Boetepaling het is aan te raden om een boetebepaling op te nemen voor het geval de geheimhoudingsafspraken worden geschonden. Partijen ervaren een dergelijke bepaling vaak niet als vriendelijk, maar zonder boetebepaling is het vorderen van nakoming en schade door de partij die de informatie verstrekt erg lastig.

Naast voornoemde standaardbepalingen worden en kunnen er uiteraard nog aanvullende afspraken gemaakt. Doorgaans worden de afspraken uitgebreider en strikter naarmate de informatie die wordt gedeeld gevoeliger is of de partij met wie de informatie wordt gedeeld een (grotere) concurrent is.

In het geval partijen concurrentiegevoelige informatie willen delen, dan dienen er aanvullende afspraken te worden gemaakt en kan ook worden gekozen voor het instellen van een ‘clean team’. De personen die in een dergelijk team plaatsnemen zijn vaak adviseurs van de ontvangende partij of werknemers die zich niet bezighouden met de dagelijkse bedrijfsvoering, zodat de kans wordt verkleind dat het ontvangen en beoordelen van die informatie leidt tot een overtreding van de Mededingingswet.

Conclusie
Een geheimhoudingsovereenkomst is een belangrijk onderdeel van het proces van aan- en verkoop van ondernemingen. Het biedt niet alleen juridische bescherming, maar zorgt ook voor duidelijkheid tussen partijen. Afhankelijk van de informatie die wordt gedeeld en ontvangen, kunnen de afspraken uitgebreider en strikter zijn.

Wilt u meer weten over de geheimhoudingsovereenkomst en welke maatwerk afspraken er nog meer kunnen worden gemaakt, neem dan contact op met Wouter van Loon of een van de andere leden van het M&A-team.

 

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).

Wouter van Loon

Advocaat & Partner

AdvocaatNeem contact op