WHOA voor een onderneming

WHOA voor een

De WHOA is in het leven geroepen om problematische schulden van bedrijven te herstructureren. Hiermee kan een faillissement worden voorkomen. Dit gebeurt door middel van een akkoord met schuldeisers en aandeelhouders. Met een WHOA kunt u bovendien de schade van uw schuldeisers beperken. Zij zouden dan in beginsel namelijk een hogere uitkering ontvangen dan bij een faillissement het geval zou zijn.

Zelf akkoord aanbieden
U kunt uw schuldeisers en aandeelhouders een aanbod voor een akkoord doen. Vaak houdt dit in dat de schuldeisers een deel van hun vordering  kwijtschelden. Ook de rechten van aandeelhouders kunnen worden aangepast. Bij acceptatie of homologatie van het akkoord kunt u weer verder als ondernemer, zonder de schulden die in het verleden tot een faillissement hadden geleid.

Een belangrijk kenmerk van de WHOA is dat de rechtbank schuldeisers en aandeelhouders ook tegen hun zin in aan een akkoord kunnen binden. Omdat hiervoor dan wel aan een aantal strenge voorwaarden moet worden voldaan, kan dit niet zonder juridische bijstand. Ons WHOA-team helpt u daar graag bij. 

Akkoord laten aanbieden
Ook uw aandeelhouders en/of schuldeisers kunnen bij een dreigend faillissement het initiatief nemen voor een akkoord op grond van de WHOA. Zij dienen dan bij de rechtbank een verzoek in om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Zo’n verzoek moet door een advocaat worden ingediend. Ons WHOA-team kan dit verzoek voor u indienen en u bijstaan in het verdere proces. Als het verzoek wordt toegewezen, stelt de door de rechtbank toegewezen herstructureringsdeskundige een akkoordvoorstel op namens de onderneming.

Hoe kunnen wij u helpen?
Ons WHOA-team helpt u met het beoordelen of een akkoord voor uw onderneming zinvol is. Samen met uw eigen financieel adviseur en waarderingsdeskundigen, kunnen wij vervolgens een akkoord voor u voorbereiden. Juridisch advies is hierbij noodzakelijk. Er dient immers te worden voldaan aan strenge vereisten om te kunnen komen tot homologatie van het akkoord. Daarnaast kunnen wij u ook begeleiden als schuldeisers/aandeelhouders namens u een akkoord aanbieden.

Hoe kunnen wij u helpen?