WHOA voor adviseurs

WHOA voor

Bent u als adviseur betrokken bij een onderneming in zwaar weer? Als uw klant twijfelt of hij wilt of kan doorgaan met ondernemen, heeft hij verschillende mogelijkheden. Eén daarvan is de WHOA. Andere opties hebben wij overzichtelijk in een schema samengebracht.

De WHOA biedt ondernemers nieuwe mogelijkheden om zonder problematische schuldenlast door te gaan met ondernemen. Wij kunnen met uw klant bekijken of een WHOA-akkoord voor zijn onderneming zinvol en haalbaar is. Uw financiële expertise is hierbij onmisbaar. Het is belangrijk dat er goede cijfers en prognoses aan het akkoord ten grondslag liggen. Ook is een goede waardering van de onderneming vereist, waarbij zowel naar de liquidatiewaarde (bij faillissement) als de reorganisatiewaarde (bij een geslaagd akkoord) moet worden gekeken. Een WHOA-akkoord vergt dus goede samenwerking van alle betrokken adviseurs.

In een WHOA-traject heeft een ondernemer altijd juridisch advies nodig, omdat er strenge eisen zijn voor een akkoord door de rechter. Bovendien dienen alle verzoekschriften ingediend te worden door een advocaat. Wij hebben een gespecialiseerd WHOA-team dat uw klant kan helpen.

Hoe kunnen wij u helpen?