Jelle Beerens is als advocaat en curator verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de sectie Herstructurering & Insolventierecht. Daarnaast is hij actief in diverse gastdocentschappen.

Van insolventie- tot datarecht
De expertise van Jelle ligt in het insolventierecht. Als curator houdt hij zich bezig met het afwikkelen van faillissementen. Daarnaast staat hij ondernemingen in financieel zwaar weer bij. Hij begeleidt hen bij herstructureringen, een naderend faillissement of beëindiging buiten faillissement om. Ook treedt Jelle als observator en herstructureringsdeskundige in WHOA-zaken op. Naast diverse specialisatieopleidingen op het gebied van het insolventierecht volgde hij ook een specialisatie in big data, artificial intelligence en recht. Databedrijven weten hem te vinden voor het opstellen van bijvoorbeeld licentieovereenkomsten of data sharing agreements.

Scherpe focus: schade voorkomen
Jelle staat bekend om zijn pragmatische insteek. Zijn handelwijze is gericht op één ding: schade voorkomen. Cliënten beschrijven hem als een probleemoplosser, die ook verder dan de wet kijkt. Hij vindt het juiste gereedschap voor de klus, óók buiten de juridische toolbox. Zo zet hij partijen het liefst tegenover elkaar om er samen uit te komen en schuwt daarbij de confrontatie niet. Jelle kan haarfijn uittekenen wat het alternatief is als men samen geen oplossing vindt. Hiervoor is juridische kennis onontbeerlijk, want alle partijen moeten hun juridische positie goed kennen. Hiervoor kunt u rekenen op Jelle.

Rechtsgebiedenregister

Jelle Beerens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

(Specialisatie)opleiding

  • Master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg;

  • Grotius Insolad Insolventierecht;

  • Financiële economie voor insolventieadvocaten;

  • Insolventierecht voor curatoren;

  • Big Data/ AI & Law.