Wilbert van Eijk is sinds 2006 advocaat en vanaf 2013 als partner verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is werkzaam in de secties Omgevingsrecht en Sanctie & Boete. Daarnaast is Wilbert voorzitter van het brancheteam Afval & Recycling.

Omgevingsrecht 
Wilbert is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, het rechtsgebied dat ziet op activiteiten in de fysieke leefomgeving. Hij adviseert en procedeert in tal van omgevingsrechtelijke zaken. Zo staat hij regelmatig bedrijven bij in procedures over omgevingsvergunningen en in handhavingszaken. Ook treedt Wilbert veelvuldig op als raadsman in milieustrafrechtzaken en het Arbeidsomstandighedenrecht (bedrijfsongevallen). Hij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van  afvalstoffen en bouwstoffen. Wilbert staat dan ook veel afvalverwerkende bedrijven en producenten van (secundaire) bouwstoffen bij. 

Wilbert heeft met goed gevolg de Grotius Specialisatieopleiding Ruimtelijk ordenings- en milieurecht afgerond (cum laude). Daarnaast is hij lid van Vereniging van Milieurecht Advocaten en schrijft hij voor de vakbladen Recycling Magazine Benelux  (Eisma) en BEwerken (BRBS).

Gedrevenheid en strategisch inzicht
Cliënten beschrijven Wilbert als een betrokken advocaat, die doelgericht handelt. In goed overleg met zijn collega-advocaten staat hij naast de ondernemer, in voor- en tegenspoed. Hij wordt gewaardeerd om zijn gedrevenheid en zijn strategisch inzicht. Op basis van zijn betoog kan Wilbert een rechter laten twijfelen aan de zaak die zijn tegenpartij denkt te hebben. Kortom: Wilbert is altijd op zoek naar het ‘schaakmat'. Zodat zijn cliënt het maximale resultaat behaalt.

Rechtsgebiedenregister
Wilbert van Eijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (milieustrafrecht);

  • Omgevingsrecht (milieurecht, natuurbeschermingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht en waterrecht).

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

(Specialisatie)opleiding

  • Nederlands Recht met als specialisatie Straf- en strafprocesrecht (Cum Laude); 

  • Bedrijfskunde;

  • Grotius Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht (Cum Laude).

Lidmaatschap

  • Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA).

Publiceert in

  • Recycling Magazine Benelux (RMB) - auteur rubriek Recht & Regel;

  • BEwerken (BRBS).