Bouw & Sloop

Bouw & Sloop

Bouw- en sloopafval bestaat vaak uit diverse afvalstoffen: hout, kunststof, steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand, metaal, chemisch afval. De hoeveelheid bouw- en sloopafval was na een sterke stijging eind jaren '90 gestabiliseerd op bijna 25 miljard kg. In 2012 is de hoeveelheid toegenomen tot 26 miljard kg.

Met deze toename is ook het aandeel nuttige toepassing aanzienlijk gestegen. In 1985 werd nog maar 50% nuttig toegepast. Dit percentage is inmiddels toegenomen tot ongeveer 98%. Na 2000 is de hoeveelheid bouw- en sloopafval redelijk stabiel gebleven. Verder blijkt dat de hoeveelheid en het aandeel gestort drastisch te zijn afgenomen. Zo werd in 1985 nog ruim 6 miljard kg bouw- en sloopafval gestort. Dit is ongeveer 50% van het totaal. Door de stijging van de storttarieven en de toegenomen toepassingsmogelijkheden werd in 2012 nog ‘slechts’ 0,5 miljard kg gestort.

Ontmoet Wilbert van Eijk

Neem contact met ons op