Arvid Munsters is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Sinds de start van zijn carrière heeft Arvid zich volledig toegelegd op het arbeidsrecht. Hij is lid van de sectie Arbeidsrecht & Medezeggenschap en maakt daarnaast deel uit van het brancheteam Zorg.

Expert in arbeidsrecht
Arvid staat in het kader van het arbeidsrecht werkgevers bij met advies en ondersteuning, al dan niet in conflictsituaties. Hij beheerst alle facetten van het arbeidsrecht en heeft een bijzondere interesse in het individueel- en collectief ontslagrecht, het medezeggenschapsrecht en discussies over concurrentie- en relatiebedingen. Arvid procedeert geregeld en kent het klappen van de zweep. Zo heeft hij in 2022 de postacademische specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht met succes afgerond. Daarnaast is Arvid lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Doelgericht te werk gaan
Cliënten waarderen het dat Arvid in zijn advisering snel duidelijkheid schept. Hij wordt door menig ondernemer beschouwd als vaste sparringpartner. Als vaste vertrouwenspersoon die doorvraagt en gericht naar werkbare oplossingen zoekt, zodat zijn cliënten inzicht krijgen in de situatie en hun mogelijkheden. Hij staat diverse ondernemingen bij, van kleine bedrijven tot grote organisaties. Zijn doel is altijd: een praktische oplossing vinden die werkt voor zijn cliënt. Dit vraagt om inlevings- en relativeringsvermogen. Arvid gaat doelgericht te werk. Hij behartigt steeds uw belangen, altijd in goed overleg.

Externe vertrouwenspersoon
Veel organisaties worstelen met de vraag hoe zij zorgvuldig en doortastend moeten omgaan met meldingen van ongewenst gedrag. Arvid adviseert veel over integriteitskwesties. Niet alleen als advocaat, maar ook als externe vertrouwenspersoon. Juist vanuit zijn jarenlange ervaring als advocaat kan Arvid als externe vertrouwenspersoon maatwerk voor uw organisatie leveren en goed adviseren. Arvid is lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en heeft in 2023 de meerdaagse opleiding tot Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit met goed gevolg afgerond. 

Rechtsgebiedenregister
Arvid Munsters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

(Specialisatie)opleiding

  • Masteropleiding Privaatrecht Universiteit Utrecht;

  • Honoursprogramma (het Utrecht Law College);

  • Grotius Arbeidsrecht.

Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN);

  • Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Publiceert in

  • Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER).